Aanvullende Voorwaarden Urenbundel

Aanvullende Voorwaarden Urenbundel

Officieel zijn wij Wolq B.V. (maar Wolq is makkelijker). Op het web zijn we te vinden op wolq.nl en voor diegene die ons persoonlijk wil ontmoeten, hebben we een fysiek adres:

Wolq B.V.
Broederwal 25
5708 ZT Helmond

Alvast wat handige nummers:

Kvk-nummer: 63533901
Btw-nummer: NL855278274B01
Telefoon: +31 492 210 010

Over voorwaarden zijn wij eerlijk, open, direct en zonder moeilijke woorden. Deze voorwaarden zijn specifiek voor klanten die bij ons diensten afnemen op basis van een Urenbundel en zijn een aanvulling op onze Algemene Voorwaarden, welke je hier kan vinden. 
 1. Aanschaf en betaling.
  1. Met het aanschaffen van een urenbundel van Wolq, koop je het recht om het overeengekomen aantal uren ontwikkeling of consultancy af te nemen tegen een gereduceerd tarief. Voorwaarde is wel dat de bestelde urenbundel voor aanvang werkzaamheden is voldaan.
  2. Zolang de volledige betaling van de bestelde urenbundel niet is ontvangen, kunnen geen werkzaamheden worden geleverd. Eventueel ingeplande afspraken worden geannuleerd.

 2. Geldigheidsduur.
  1. De geldigheidsduur van een urenbundel is 24 maanden, vanaf de dag van ontvangst betaling. Na deze periode, vervalt het recht om nog niet verbruikte uren op te nemen.
  2. Het is niet mogelijk aanspraak te maken op een vergoeding voor niet opgenomen uren.

 3. Werkzaamheden.
  1. Alle werkzaamheden door medewerkers van Wolq worden verricht op basis van een inspanningsverplichting. Er worden op voorhand geen garanties gegeven over het eindresultaat van de werkzaamheden.
  2. De werkzaamheden worden op volle kwartieren afgerond.

 4. Opgenomen uren.
  1. Na afloop van de werkzaamheden wordt een bevestiging verzonden waarop het daadwerkelijk aantal uren geleverde uren. Deze uren worden afgeboekt van je tegoed.
  2. Periodiek wordt je geïnformeerd over het resterende saldo van de urenbundel.

 5. Tarieven & Toeslagen.
  1. Het urenbundel-tarief geldt voor werkzaamheden op weekdagen tussen 09.00 uur en 17.00 uur, daarnaast worden worden de volgende toeslagen gehanteerd:
   1. Weekdagen tussen 17.00 uur en 09.00 uur +50%
   2. Zaterdagen +50%
   3. Zondagen en officiële feestdagen +150%
  2. Indien de werkzaamheden verricht zijn door een stagiaire dan wordt 50% korting verleend op de berekende uren. Inzet van een eventuele stagiaire wordt bepaald door leverancier en kan niet door de klant worden aangevraagd. Wel kan je aangeven dat de inzet van een stagiair niet gewenst is.
  3. Reiskosten bedragen 25 Euro/enkele reis en worden na elk bezoek in rekening gebracht.
  4. Prijzen zijn exclusief BTW. 

 6. Annulering.
  1. Van iedere afspraak ontvangt je een bevestiging per e-mail of SMS.
  2. Afzeggingen van urenbudel-afspraken is toegestaan. Hiervoor maken we graag de volgende afspraken:
   1. 6 werkdagen of meer voor geplande datum: geen afboeking
   2. 3-5 werkdagen voor geplande datum: 25% van de overeengekomen duur.
   3. 2 werkdagen voor de geplande datum: 50% van de overeengekomen duur.
   4. 1 werkdag voor of op de geplande datum: 75% van de overeengekomen duur.
   5. Op de geplande datum: 100% van de overeengekomen duur
  3. In geval van overmacht (bijvoorbeeld ziekte, overlijden of ongeval) kan Wolq besluiten van regel 6.2 af te wijken.

 7. Prioriteiten.
  1. Indien de benodigde werkzaamheden op basis van de urenbundel dit noodzakelijk maken, dan hebben deze voorrang boven werkzaamheden bij klanten die geen urenbundel hebben.
  2. Wolq behoudt zich het recht voor al gemaakte urenbundel-afspraken te annuleren of te verplaatsen, indien werkzaamheden bij klanten met een zogenaamd “Service Level Agreement” dit noodzakelijk maken. De beoordeling hiervan ligt volledig bij Wolq.
  3. In geval van annulering door Wolq worden geen uren afgeboekt van het saldo, zoals bedoeld bij “Annulering”.

 8. Overschrijding saldo.
  1. Indien meer uren worden opgenomen dan het resterende urenbundel-saldo toelaat, dan worden deze uren tegen het reguliere ad-hoc tarief gefactureerd.
  2. Indien binnen 5 werkdagen na afloop van de overschrijding een betaling voor een nieuwe urenbundel in het bezit is van Wolq, dan wordt de overschrijding niet gefactureerd, maar afgeboekt van de nieuwe urenbundel.
  3. Bij aanschaf van een nieuwe urenbundel kan geen aanspraak worden gemaakt op eventuele eerdere prijsafspraken met betrekking tot eerdere urenbundels of andere uurtarieven.

 9. Opzegging
  1. Opzeggingen van urenbudel-afspraken is toegestaan. Hiervoor maken we graag de volgende afspraken:
   1. De urenbundel kan zonder reden altijd schriftelijke of per e-mail worden opgezegd.
   2. Reeds betaalde vergoeding worden terugbetaald naar rato van het aantal uren dat op de urenbundel nog openstaat.
   3. In het geval dat jij opzegt, wordt het terug te betalen bedrag herberekenend op basis van de daadwerkelijk afgenomen uren en de daarbij behorende urenbundel-staffel. 

  • Related Articles

  • Aanvullende Voorwaarden Consultancy

   Officieel zijn wij Wolq B.V. (maar Wolq is makkelijker). Op het web zijn we te vinden op wolq.nl en voor diegene die ons persoonlijk wil ontmoeten, hebben we een fysiek adres: Wolq B.V. Broederwal 25 5708 ZT Helmond Alvast wat handige nummers: ...
  • Aanvullende Voorwaarden Maatwerk

   Officieel zijn wij Wolq B.V. (maar Wolq is makkelijker). Op het web zijn we te vinden op wolq.nl en voor diegene die ons persoonlijk wil ontmoeten, hebben we een fysiek adres: Wolq B.V. Broederwal 25 5708 ZT Helmond Alvast wat handige nummers: ...
  • Algemene Voorwaarden

   Officieel zijn wij Wolq B.V. (maar Wolq is makkelijker). Op het web zijn we te vinden op wolq.nl en voor diegene die ons persoonlijk wil ontmoeten, hebben we een fysiek adres: Wolq B.V. Broederwal 25 5708 ZT Helmond Alvast wat handige nummers: ...
  • Aanvullende Voorwaarden Zoho One

   Officieel zijn wij Wolq B.V. (maar Wolq is makkelijker). Op het web zijn we te vinden op wolq.nl en voor diegene die ons persoonlijk wil ontmoeten, hebben we een fysiek adres: Wolq B.V. Broederwal 25 5708 ZT Helmond Alvast wat handige nummers: ...
  • Berekenen jullie reiskosten?

   Wij houden onze prijsstructuur het liefst lekker simpel en helder. Voor onze consultancy-diensten is het basistarief 112,50 Euro per uur en als het op reiskosten aankomt, hanteren we een vaste berekening van 20 minuten/enkele reis. Dit betekent dus, ...